Poskytujeme činnosti související s prevencí rizikového chování a terapeutické, facilitační, konzultační a poradenské služby. Realizujeme vzdělávání pro odbornou veřejnost a programy primární a sekundární prevence. Jsme členy Komunitního plánování v Ostravě, Komise pro sociálně-právní ochranu dětí při Magistrátu města Ostravy a Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z.s.
Naším hlavním cílem je eliminovat projevy rizikového a kriminálního chování u dětí a mladých lidí, a zmírňovat jejich dopady pro ně i pro společnost.

Motto: "Uprostřed každého problému se nachází příležitost." (A. Einstein)

Kdo jsme


Spolek vznikl v roce 2013 jako PREVALIOSTRAVA a měl sídlo v Ostravě. Realizoval aktivity spojené s primární prevencí rizikového chování. Později se přesunul do Prahy a jeho novým názvem se stal Institut pro primární prevenci, z.s. Poslední, poměrně radikální, změna proběhla v roce 2019. Sídlo spolku se přesunulo zpět do Ostravy, změnila se členská základna a rozšířilo se spektrum poskytovaných činností.

Nyní se jmenujeme Institut prevence, z.s. a zaměřujeme se oblast prevence rizikového chování. Kromě programů v oblasti primární a sekundární prevence, poskytujeme také terapeutickou, facilitační a poradenskou práci a edukaci odborné veřejnosti.
Byli jsme čtyři lidé, kamarádi, kteří se chopili příležitosti a rozhodli se poskytovat prevence jinak, než to dělali doposud. A hlavně v úzkém kolektivu blízkých lidí. Těší nás, že se postupně rozrůstáme a přidávají se k nám další lidé s podobným přesvědčením. Všechny nás spojuje společný zájem pracovat s dětmi, které svým chováním porušují pravidla a normy společnosti.

Členové spolku

Mgr. Lukáš Grochal – předseda spolku

Vystudoval jsem obor Sociální pedagogika se specializací na Výtvarnou výchovu a úspěšně absolvoval sebezkušenostní a pětiletý Komplexní výcvik prevence, který vychází z „rogeriánství“ a zaměřuje se na vedení růstových skupin. V praxi jsem od roku 2008, vždy jsem se věnoval činnostem v oblasti sociální prevence. Působil jsem jak v sociálních službách, tak i v projektech zaměřujících se na prevenci rizikového chování a sociálního selhávání (programy primární a sekundární prevence). Pilnou, poctivou a svědomitou prací jsem se časem vypracoval z řadového pracovníka až na managera evropského projektu, tento post jsem opustil ve chvíli, kdy se naše rodina rozrostla.
Nyní si užívám rodičovské a mateřské dovolené a snažím se být i nadále v kontaktu se svou profesí, která mě baví a naplňuje. Předsedám našemu spolku a snažím se o jeho úspěšný start. Před nedávnem jsem se zapojil do projektu Asociace integrativních koučů s názvem Partnerstvím k rozvoji, v rámci kterého se snažím zdokonalit se ve své nové pracovní pozici a vytvořit organizaci, kde se budou cítit dobře nejen klienti, ale také zaměstnanci a spolupracující subjekty. Jsem také členem několika odborných diskusních platforem, publikuji v časopisech, přednáším na konferencích, vzdělávám pedagogy a externě vyučuji na vysoké škole. Poskytuji terapeutické poradenství obětem trestných činů a rodinám v systému náhradní rodinné péče.
Mám rád život a vše, co přináší. Cením si pokory, přirozenosti, víry v druhého a lidskosti. Při mé práci je klíčové, aby klient věděl, že mu důvěřuji, věřím v něj a že na své trápení nemusí být sám. Snažím se o to, aby náš vzájemný vztah byl rovnocenný, „ohraničený“ a bezpečný.

Mgr. Kateřina Grofková – členka spolku

Jmenuji se Kateřina Grofková a jsem členkou a lektorkou ve spolku Institut prevence, z.s. Magisterský titul mám ze Sociální pedagogiky, studovala jsem ji na Ostravské univerzitě, aktuálně se dále vzdělávám v sebezkušenostním výcviku vycházejícího z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse.

Svou kariéru jsem započala v neziskové organizaci Bílý nosorožec, o.p.s., kde jsem působila jako sociální pedagog a lektor v projektech zaměřených na oblast sociální prevence, některé z nich jsem také koordinovala. Jejich cílem bylo eliminovat akutní projevy rizikového chování u dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost adaptovat se na normy společnosti. Momentálně jsem na mateřské dovolené se svým prvním dítětem. Předtím jsem pracovala na pozici krajského metodika v projektu APIV B, který je zaměřen na podporu společného vzdělávání v pedagogické praxi, v příspěvkové organizaci Národní pedagogický institut České republiky.

Považuji se za člověka optimistického, společenského, co už od útlého věku věděl, že chce pracovat v profesi, která bude pomáhat lidem. Má práce je mým koníčkem a zároveň i posláním. Věřím, že přijetím, empatií a laskavým přístupem k cílové skupině lze dosáhnout mnoha úspěchů. Díky organizacím a mým kolegům se mi můj profesní sen plní.

Bc. Filip Pinkava – člen spolku

Jmenuji se Filip a jsem studentem Ostravské univerzity fakulty Sociálních studií. Úspěšně jsem dokončil bakalářské studium v oboru Sociální práce a sociální politika. Nyní ve studiu pokračuji na navazujícím oboru Rozvoj a řízení v sociální práci. Můj příběh začal před dvěma roky, kdy jsem poprvé navštívil neziskovou organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. a požádal jsem je o možnost vykonání průběžné praxe. Během poznávání organizace a projektů, které Bílý nosorožec, o.p.s. měl, mi Lukáš Grochal nabídnul pracovní příležitost jako lektor Otevřené skupiny projektu Odvaha ke změně. Jelikož jsem byl sociální prací nepolíbený, tak nabírání nových zkušeností a praxe bylo pro mě prioritou. Následně se k projektu přidalo i lektorování primárních prevencí, které mě neskutečně baví. Primární prevence jsem dělal celý minulý rok ještě pod organizací Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., kde jsem si vyzkoušel nejen práci lektora, ale i koordinátora primárních prevencí. Mám kurz zdravotníka zotavovacích akcí, který mi dovolil dělat zdravotníka na táboře pro sociálně slabé rodiny z Nového Jičína.
Od května letošního roku jsem se stal členem spolku Institut prevence, kde společně s Hankou Kubíčkovou tvoříme dvojici pro terapeutickou skupinu dětí od 15 – 18 let.
Ve volném čase se věnuji všem druhům sportu, především fotbalu, který hraju už od 8 let. Také si rád poslechnu jakýkoliv druh hudby, kde s oblibou hledám nové a zajímavé věci, které mě na písničkách interesují. Díky mé lásce k hudbě jsem ředitel studentského Rádia kolej. Jakožto ředitel Rádia jsem i členem spolku Younie, který dělá mnoho studentských eventů. Jedna z největších událostí, které Younie pořádá je pravý studentský Majáles v Ostravě.

Mgr. Irena Štulíková, DiS. – členka spolku

Na vysoké škole jsem vystudovala obor Vychovatelství s resocializačním zaměřením a souběžně také obor Sociální práce na vyšší odborné škole. Můj pracovní život je velmi barvitý, vždy jsem se však držela své profese, kterou mám ráda. Pracovala jsem v neziskovém sektoru, na akademické půdě a pro krajský úřad, a to na pozicích sociální pracovnice, komunitní pracovnice, metodička sociální služby, lektorka sekundární prevence, administrátorka praxí a koordinátorka projektu.
V současné době jsem na mateřské dovolené se svým třetím potomkem. Mám ráda svou rodinu a přátelé. Jsem společenská, přemýšlivá a někdy prostořeká. Naplňuje mě pomáhat lidem, kteří se neumí nebo nemohou pomoct sami. V kontaktu s nimi si cením přirozenosti a upřímnosti a věřím, že když se jim dostane podpory, zvládnou překonat každou životní překážku a nástrahu. Kolegové mě, dle jejich slov, vnímají jako „srdcařku“, která je skromná, na nic nehraje a ráda inovuje a neustále přemýšlí, jak věci zlepšovat a posouvat kupředu.

Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. – místopředsedkyně spolku

Bakalářský titul mi přineslo studium na LF UK v oboru „Ošetřovatelství“, dále jsem absolvovala magisterské studium v oboru „Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením“ na PdF OU a doktorát jsem získala v oboru zaměřeném na sociální služby a poradenství na FF OU. Veškeré moje vzdělání má však jedno společné, patří do oblasti pomáhajících profesí. Úspěšně jsem rovněž absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované psychoterapii a v současné době dokončuji výcvik v tanečně pohybové terapii.

Jsem odbornou asistentkou na Katedře sociální pedagogiky PdF OU, kde vyučuji, zkoumám a vedu závěrečné práce. Kromě působení na akademické půdě přednáším na konferencích, školím odbornou i laickou veřejnost, publikuji v odborných časopisech a terapeuticky pracuji s dětmi s projevy rizikového chování, s obětmi trestných činů a s rodinami v náhradní rodinné péči. Dříve jsme působila například v psychiatrické nemocnici a ve Fondu ohrožených dětí. Mým posláním a vášní je aktivně pomáhat lidem, provázet je na jejich životní cestě a směřovat je ke zlepšení nepříznivé situace, ve které se momentálně nacházejí. V pracovních i osobních vztazích stavím na blízkosti, upřímnosti, ohleduplnosti, férovosti, vzájemné důvěře a respektu.

Jsem inovátorská, společenská, přátelská a mám ráda výzvy. Považuji se za velmi aktivní osobu. Tančím, cestuji, chodím na hory, čtu, sleduji filmy a svůj čas nejraději trávím s rodinou a přáteli.