Poskytujeme činnosti související s prevencí rizikového chování a terapeutické, facilitační, konzultační a poradenské služby. Realizujeme vzdělávání pro odbornou veřejnost a programy primární a sekundární prevence. Jsme členy Komunitního plánování v Ostravě, Komise pro sociálně-právní ochranu dětí při Magistrátu města Ostravy a Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z.s.
Naším hlavním cílem je eliminovat projevy rizikového a kriminálního chování u dětí a mladých lidí, a zmírňovat jejich dopady pro ně i pro společnost.

Motto: "Uprostřed každého problému se nachází příležitost." (A. Einstein)

Kdo jsme


Spolek vznikl v roce 2013 jako PREVALIOSTRAVA a měl sídlo v Ostravě. Realizoval aktivity spojené s primární prevencí rizikového chování. Později se přesunul do Prahy a jeho novým názvem se stal Institut pro primární prevenci, z.s. Poslední, poměrně radikální, změna proběhla v roce 2019. Sídlo spolku se přesunulo zpět do Ostravy, změnila se členská základna a rozšířilo se spektrum poskytovaných činností.

Nyní se jmenujeme Institut prevence, z.s. a zaměřujeme se oblast prevence rizikového chování. Kromě programů v oblasti primární a sekundární prevence, poskytujeme také terapeutickou, facilitační a poradenskou práci a edukaci odborné veřejnosti.
Byli jsme čtyři lidé, kamarádi, kteří se chopili příležitosti a rozhodli se poskytovat prevence jinak, než to dělali doposud. A hlavně v úzkém kolektivu blízkých lidí. Těší nás, že se postupně rozrůstáme a přidávají se k nám další lidé s podobným přesvědčením. Všechny nás spojuje společný zájem pracovat s dětmi, které svým chováním porušují pravidla a normy společnosti.

Členové spolku

Mgr. Lukáš Grochal – předseda spolku

Vystudoval jsem obor Sociální pedagogika se specializací na Výtvarnou výchovu a úspěšně absolvoval sebezkušenostní a pětiletý Komplexní výcvik prevence, který vychází z „rogeriánství“ a zaměřuje se na vedení růstových skupin. V praxi jsem od roku 2008, vždy jsem se věnoval činnostem v oblasti sociální prevence. Působil jsem jak v sociálních službách, tak i v projektech zaměřujících se na prevenci rizikového chování a sociálního selhávání (programy primární a sekundární prevence). Pilnou, poctivou a svědomitou prací jsem se časem vypracoval z řadového pracovníka až na managera evropského projektu, tento post jsem opustil ve chvíli, kdy se naše rodina rozrostla. Mám dva syny předškolního věku a být s nimi je asi to nejkrásnější, co mě v životě potkalo.
Nyní jsem opět v pracovním procesu. Jsem terapeutem v našem spolku a pracuji na jedné ostravské základní a střední škole v kumulované pozici učitel/metodik prevence/terapeut/sociální pedagog. Předsedám také spolku Institut prevence, z.s. a snažím se o jeho úspěšné fungování . Před nedávnem jsem se zapojil do projektu Asociace integrativních koučů s názvem Partnerstvím k rozvoji, v rámci kterého se snažím zdokonalit se ve své nové pracovní pozici a vytvořit organizaci, kde se budou cítit dobře nejen klienti, ale také zaměstnanci a spolupracující subjekty. Jsem členem několika odborných diskusních platforem, publikuji v časopisech, přednáším na konferencích, vzdělávám pedagogy a externě vyučuji na vysoké škole. Poskytuji terapeutické poradenství obětem trestných činů a rodinám v systému náhradní rodinné péče, zejména pěstounům.
Mám rád život a vše, co přináší. Cením si pokory, přirozenosti, víry v druhého a lidskosti. Při mé práci je klíčové, aby klient věděl, že mu důvěřuji, věřím v něj a že na svá trápení nemusí být sám. Snažím se o to, aby náš vzájemný vztah byl rovnocenný, „ohraničený“ a bezpečný.

Mgr. Kateřina Grofková

Jmenuji se Kateřina Grofková a jsem členkou a lektorkou ve spolku Institut prevence, z.s. Magisterský titul mám ze Sociální pedagogiky, studovala jsem ji na Ostravské univerzitě, aktuálně se dále vzdělávám v sebezkušenostním výcviku vycházejícího z humanisticky orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse.

Svou kariéru jsem započala v neziskové organizaci Bílý nosorožec, o.p.s., kde jsem působila jako sociální pedagog a lektor v projektech zaměřených na oblast sociální prevence, některé z nich jsem také koordinovala. Jejich cílem bylo eliminovat akutní projevy rizikového chování u dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost adaptovat se na normy společnosti. Momentálně jsem na mateřské dovolené se svým druhým dítětem. Předtím jsem pracovala na pozici krajského metodika v projektu APIV B, který je zaměřen na podporu společného vzdělávání v pedagogické praxi, v příspěvkové organizaci Národní pedagogický institut České republiky.

Považuji se za člověka optimistického, společenského, co už od útlého věku věděl, že chce pracovat v profesi, která bude pomáhat lidem. Má práce je mým koníčkem a zároveň i posláním. Věřím, že přijetím, empatií a laskavým přístupem k cílové skupině lze dosáhnout mnoha úspěchů. Díky organizacím a mým kolegům se mi můj profesní sen plní.

Mgr. Filip Pinkava

Jmenuji se Filip a úspěšně jsem dokončil magisterské studium v oboru Rozvoj a řízení v sociální práci. Můj příběh začal před pěti lety, kdy jsem poprvé navštívil neziskovou organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. a požádal jsem je o možnost vykonání průběžné praxe. Během poznávání organizace a projektů, které Bílý nosorožec, o.p.s. měl, mi Lukáš Grochal nabídnul pracovní příležitost jako lektor Otevřené skupiny projektu Odvaha ke změně. Jelikož jsem byl sociální prací nepolíbený, tak nabírání nových zkušeností a praxe bylo pro mě prioritou. Následně se k projektu přidalo i lektorování primárních prevencí, které mě neskutečně baví. Primární prevence jsem dělal ještě pod organizací Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., kde jsem si vyzkoušel nejen práci lektora, ale i koordinátora primárních prevencí. Mám kurz zdravotníka zotavovacích akcí, který mi dovolil dělat zdravotníka na táboře pro sociálně slabé rodiny z Nového Jičína. Jezdím také coby animátor na vzdělávací víkendy pro pěstouny.
Od května roku 2020 jsem se stal členem spolku Institut prevence, z.s., kde jsem nadmíru spokojený a lektoruji v terapeutické skupině a selektivní prevenci.
Ve volném čase se věnuji všem druhům sportu, především fotbalu, který hraju už od 8 let. Také si rád poslechnu jakýkoliv druh hudby, kde s oblibou hledám nové a zajímavé věci, které mě na písničkách interesují. Díky mé lásce k hudbě jsem ředitel studentského Rádia kolej. Jakožto ředitel Rádia jsem i členem spolku Younie, který dělá mnoho studentských eventů. Jedna z největších událostí, které Younie pořádá je pravý studentský Majáles v Ostravě.

Mgr. Irena Štulíková, DiS.

Na vysoké škole jsem vystudovala obor Vychovatelství s resocializačním zaměřením a souběžně také obor Sociální práce na vyšší odborné škole. Můj pracovní život je velmi barvitý, vždy jsem se však držela své profese, kterou mám ráda. Pracovala jsem v neziskovém sektoru, na akademické půdě a pro krajský úřad, a to na pozicích sociální pracovnice, komunitní pracovnice, metodička sociální služby, lektorka sekundární prevence, administrátorka praxí a koordinátorka projektu.
V současné době jsem na rodičovské dovolené se svým třetím potomkem. Mám ráda svou rodinu a přátelé. Jsem společenská, přemýšlivá a někdy prostořeká. Naplňuje mě pomáhat lidem, kteří se neumí nebo nemohou pomoct sami. V kontaktu s nimi si cením přirozenosti a upřímnosti a věřím, že když se jim dostane podpory, zvládnou překonat každou životní překážku a nástrahu. Kolegové mě, dle jejich slov, vnímají jako „srdcařku“, která je skromná, na nic nehraje a ráda inovuje a neustále přemýšlí, jak věci zlepšovat a posouvat kupředu.

Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. – místopředsedkyně spolku

Bakalářský titul mi přineslo studium na LF UK v oboru „Ošetřovatelství“, dále jsem absolvovala magisterské studium v oboru „Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením“ na PdF OU a doktorát jsem získala v oboru zaměřeném na sociální služby a poradenství na FF OU. Veškeré moje vzdělání má však jedno společné, patří do oblasti pomáhajících profesí. Úspěšně jsem rovněž absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované psychoterapii a také výcvik v tanečně pohybové terapii.

Jsem odbornou asistentkou na Katedře sociální pedagogiky PdF OU, kde vyučuji, zkoumám a vedu závěrečné práce. Kromě působení na akademické půdě přednáším na konferencích, školím odbornou i laickou veřejnost, publikuji v odborných časopisech a terapeuticky pracuji s dětmi s projevy rizikového chování, s obětmi trestných činů a s rodinami v náhradní rodinné péči. Dříve jsme působila například v psychiatrické nemocnici a ve Fondu ohrožených dětí. Mým posláním a vášní je aktivně pomáhat lidem, provázet je na jejich životní cestě a směřovat je ke zlepšení nepříznivé situace, ve které se momentálně nacházejí. V pracovních i osobních vztazích stavím na blízkosti, upřímnosti, ohleduplnosti, férovosti, vzájemné důvěře a respektu.

Jsem inovátorská, společenská, přátelská a mám ráda výzvy. Považuji se za velmi aktivní osobu. Tančím, cestuji, chodím na hory, čtu, sleduji filmy a svůj čas nejraději trávím s rodinou a přáteli.

PhDr. Jana Hronová

Jednooborové studium psychologie jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Profesně mi největší zkušenosti přinesla práce školního psychologa na základních a středních školách, kde se stalo výzvou uvést zcela novou pozici do školství a zároveň skvělou příležitostí učit se v kontaktu s dětmi i dospělými z řad rodičů a učitelů. Od počátku své kariéry jsem také pracovala v oblasti pedagogicko psychologického poradenství a psychodiagnostiky. Hlavními tématy mé profesní cesty jsou tedy školní neprospěch a výchovné problémy dětí, vedení třídních kolektivů a růstových skupin, vedení a supervize pedagogů. V průběhu let jsem absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii a Komplexní výcvik prevence KVP, dále pak výcviky a kurzy zaměřené na jednotlivé oblasti práce s dětmi a učiteli. Mozaiku mého životopisu bezesporu významně doplňuje moje vlastní rodičovská zkušenost, provázená nejistotou a mnoha průšvihy, ale také poznáním, že důvěra je nejvíc.

Ve svém životě si znovu a znovu ověřuji, jak důležité je zůstat věrný sobě a otevřený k lidem kolem. Miluji různorodost a jsem šťastná, že mi přesně toto moje práce nabízí. Ráda se pouštím do nových projektů, objevuji možnosti, učím se nové věci. Potřebuji, aby moje práce měla smysl. A proto jsem součástí Institutu prevence, z.s.

Ve volném čase často něco tvořím, bavím se a tančím.

Mgr. Adéla Recmanová, Ph.D.

Vystudovala jsem bakalářský, navazující magisterský a doktorský obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Školské primární prevenci rizikového chování se v praxi věnuji od roku 2012. Nejprve jsem se několik let věnovala všeobecné prevenci a nyní se zaměřuji výhradně na prevenci selektivní.

Práce s třídními kolektivy mě těší a je pro mě odměnou, když můžu sledovat osobnostní růst jednotlivých žáků. Při práci vycházím z přístupu orientovaného na člověka Carla Rogerse. Čerpám přitom z pětiletého sebezkušenostního výcviku ve vedení třídních kolektivů a skupin osobnostního rozvoje. Realizovala jsem rovněž studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů.

Kromě školské primární prevence se v praxi věnuji také komunitní (sociální) práci, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Pravidelně publikuji v odborných časopisech a aktivně se účastním konferencí. Přednáším na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a jsem zde rovněž zapojena ve výzkumných projektech.

Cením si, že můžu být součástí Institutu prevence, který tvoří lidé, jež mají upřímný zájem o blaho a podporu dětí, které se chovají rizikově. Jsem přesvědčena, že pokud jim nabídneme bezpečný prostor a respektující vztah postavený na přijetí, empatii a autenticitě, budou z nich růst zdravé osobnosti. Mou vizí je rozvíjet tým, který dokáže tyto podmínky poskytnout a nabízet tak kvalitní program pro ostravské třídní kolektivy.

Ing. Patrik Niebroj

Mou hlavní profesí je produktový manažer v jedné nadnárodní inventarizační společnosti. Inženýrský titul jsem získal na VŠB-TU Ostrava v oboru Management, předtím jsem studoval na Slezské univerzitě v Opavě obor Marketing a management. V ekonomickém odvětví pracuji od roku 2008. Již po čtyřiroky dělám finančního manažera v organizaci Institut prevence, z.s.

Jsem táta dvou úžasných synů, což je i mým koníčkem. Kromě toho rád čtu, poslouchám hudbu, sleduju filmy a seriály, navštěvuji zajímavá zahraniční i tuzemská místa, a také si občas s láskou zavzpomínám na studium střední školy, a maluji. V tuto chvíli jsem ale nejraději se svou rodinou. Zajímají mě témata související s kontaktním a partnerským rodičovstvím, s náhradní rodinou péčí a s prací s ohroženými dětmi. Mám za sebou také přípravu pro výkon dlouhodobé pěstounské péče. Jsem přátelský, pečlivý a mám rád humor. Zakládám si na vzájemném respektu a věřím, že se vše dá vyřešit. Práce kolegů v Institut prevence, z.s. je mi blízká, obdivuji ji a věřím v její smysl. Jsem rád, že jsem toho součástí. Kromě zmíněného mám rád výzvy, a finanční řízení projektů v nestátní neziskové organizaci výzvou skutečně je :D.

Mgr. Nikol Kolasová

Jmenuji se Nikol Kolasová. Vystudovala jsem bakalářský obor Vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu. Magisterský titul jsem získala v oboru Sociální pedagogika, obojí na Ostravské univerzitě. Své první zkušenosti v oblasti prevence jsem získala v organizaci Prevalis, z. s., kde jsem působila jako lektor primární prevence pro mateřské a základní školy. Aktuálně se vzdělávám v sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku KNO-SA-LE. V současnosti jsem jednou nohou ještě na rodičovské dovolené a tou druhou na základní škole, kde učím děti vyššího stupně. Jsem upřímná, přátelská, spolehlivá, pracovitá a věřím, že když se chce, všechno jde.

Mgr. Helena Chalupová

Jmenuji se Helena Chalupová a vystudovala jsem bakalářské studium na OSU v oboru Učitelství pro mateřské školy. Následně jsem pokračovala v magisterském studiu na UPOL, kde jsem získala magisterský titul v oboru Řízení volnočasových aktivit. Své první zkušenosti v oblasti prevence jsem započala v neziskové organizaci Prevalis, z. s. Zde jsem řadu let působila jako lektorka primární prevence v mateřských, a především základních školách. Absolvovala jsem dvouleté specializační studium pro školní metodiky s názvem „Studium k výkonu specializačních činností – prevence sociálně patologických jevů“. Po ukončení studií jsem začala pracovat v neziskové organizaci Bílý nosorožec, o.p.s. na pozici pedagogického pracovníka v integračním projektu „Společně do školky 2018“. Má práce se zaměřovala na děti předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich přípravu na vstup do běžných mateřských škol. Poté jsem pracovala ve státní mateřské škole v Ostravě-Porubě a nyní jsem na mateřské dovolené se svým prvním synem, kterou si naplno užívám.

Ve svém volném čase ráda trávím čas s rodinou, přáteli, věnuji se mé zábavové kapele a hudbě. S lidmi, a především s dětmi, pracuji velice ráda. Je to práce, která mne naplňuje a těší mě, když vidím pozitivní výsledky mého působení. Ve spolku Institut prevence, z. s. jsem nyní novou členkou a moc těším se na nové zkušenosti a spolupráci s kolegy.

Mgr. Jan Lisník

Jsem absolventem bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, kde jsem rovněž působil jako výzkumník v rámci projektu zaměřeného na vývoj nástrojů pro podporu zapojování otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.

V současnosti studuji tamtéž v doktorském studijním programu. V disertačním výzkumu se zaměřuji na rodiny žijící v přelidněných bytech jako klienty sociální práce.

K práci v Institutu prevence na pozici lektora selektivní prevence mě vede můj zájem o podporu lidí při potýkání se s náročnými životními obdobími, a hledání způsobů, jak zdárně zvládat soužití s těmi, které na své cestě potkávají. Věřím v účinnost skupinové dynamiky jako nástroje procesu změny a jsem rád za možnost být při něm.

Mimo to se rád věnuji hře na kytaru, portugalštině a přípravě a pití kávy vždy a všude.

Bc. Markéta Holušová

Jsem absolventkou bakalářského oboru Český jazyk a literatura na Ostravské univerzitě. Již při studiu jsem pracovala v inventarizační společnosti na pozici vedoucího inventur a náboráře. Vedla jsem také divadelní kroužek a kroužek angličtiny v MŠ. Poté jsem odešla na rodičovskou dovolenou, na které jsem stále. Právě díky mým dětem jsem se začala zajímat o témata jako kontaktní rodičovství, vývojová psychologie, teorie typů, velmi mě oslovil také Gabor Maté svými tezemi o poruchách pozornosti s hyperaktivitou a vztahu mezi stresem, závislostí, imunitním systémem, chronickými nemocemi a psychickými traumaty.

Děti vnímám jako partnery, od kterých se můžeme hodně naučit. Přistupuji k nim s respektem, pokorou, otevřeným srdcem a respektuji jejich individualitu.

Velmi se cením příležitosti být členem Institutu prevence, jehož činnost mi dává obrovský smysl. Věřím, že právě děti, které se chovají rizikově, potřebují nejvíce naší podpory, porozumění a přijetí.

btf