Projekt je určen pro děti a mladé lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a kteří se dopustili rizikového nebo kriminálního chování. Poskytuje cílové skupině dvě činnosti, a to: terapeutické skupiny a individuální terapeutické konzultace.

Cílem je, aby každý účastník dostal prostor k odbourávání negativních a rizikových vzorců chování. Během jeho zařazení do projektu bude terapeuticky veden k sebepoznání, sebepřijetí, přijetí zodpovědnosti za své činy a k eliminaci projevů kriminality a páchaní deliktů. Bude také moci pracovat na svých postojích, hodnotách, silných i slabých stránkách, charakterových vlastnostech, schopnostech a dovednostech.

Projekt je podpořen Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, na jeho realizaci intenzivně spolupracují Probační a mediační služba Ostrava, odbory sociálně-právní ochrany dětí těchto ostravských městských obvodů: Ostrava Jih, Ostrava Poruba a Slezská Ostrava, a vybrané ostravské základní školy.

Pravidelná setkávání a individuální terapeutické konzultace probíhají v kanceláři č. 44 v budově Ostravia, a.s. na adrese 28. října 150, Moravská Ostrava 702 00, bezprostředně u tramvajové zastávky Dům energetiky.

Terapeutické skupiny – jsou realizovány v průběhu celého roku (únor – prosinec), obsahují 30 setkání, 4 teambuildingové akce a každý klient se musí účastnit minimálně dvou individuálních sezení. První série setkávání (březen- červen) je koncipována jako skupina osobnostního rozvoje, druhá (září – prosinec) jako terapeutická skupina. Přesný harmonogram a data jednotlivých setkání budou aktualizována později. Realizační tým terapeutických skupin: Skupina 1 – děti od 12 do 15 let, PhDr. Jana Hronová (terapeut) a Bc. Filip Pinkava (lektor). Skupina 2 – mladí lidé od 15 do 18 let, Mgr. Lukáš Grochal (terapeut) a Mgr. Irena Štulíková, DiS. (lektor). Více informací na tel. čísle 605 533 157.

Individuální terapeutické konzultace – jsou realizovány v průběhu celého kalendářního roku, každý klient se účastní minimálně tří na sebe navazujících terapeutických konzultací. Konkrétní den a hodina se domlouvají individuálně. Realizační tým: Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. Více informací na tel. čísle 605 533 327.

Za finanční podpory:

Realizační tým projektu:


Mgr. Lukáš Grochal – koordinátor projektu, terapeut
PhDr. Jana Hronová – terapeut
Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. – terapeut
Bc. Filip Pinkava – lektor
Mgr. Irena Štulíková, DiS. – lektor
Ing. Patrik Niebroj – finanční manažer