Projekt je určen pro děti a mladé lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a kteří se dopustili rizikového nebo kriminálního chování. V rámci projektu vzniknou dvě terapeutické skupiny vedené stálým týmem pracovníků (vždy terapeut a lektor). Setkávají se jednou týdně na 90 minut v rozmezí měsíců červen až prosinec. Klienty čeká celkem 20 setkání, minimálně 2 individuální sezení a 2 teambuildingové akce. Kromě toho je nutné, aby se, společně se svým zákonným zástupcem, účastnil vstupního a výstupního pohovoru, který proběhne na OSPOD nebo PMS. O prázdninách probíhají činnosti v omezeném režimu.

Cílem je, aby každý účastník dostal prostor k odbourávání negativních a rizikových vzorců chování. Během jeho zařazení do projektu bude terapeuticky veden k sebepoznání, sebepřijetí, přijetí zodpovědnosti za své činy a k eliminaci projevů kriminality a páchaní deliktů. Bude také moci pracovat se svých postojích, hodnotách, silných i slabých stránkami, charakterových vlastnostech, schopnostech a dovednostech tak, aby jeho další chování bylo v souladu s normami společnosti.

Projekt je podpořen Statutárním městem Ostrava, na jeho realizaci intenzivně spolupracují Probační a mediační služba Ostrava a odbory sociálně-právní ochrany dětí těchto ostravských městských obvodů: Ostrava Jih, Ostrava Poruba a Slezská Ostrava.

Pravidelná setkávání a individuální konzultace probíhají v kanceláři č. 44 v budově Ostravia, a.s. na adrese 28. října 150, Moravská Ostrava 702 00, bezprostředně u tramvajové zastávky Dům energetiky.

Rozdělení terapeutický skupin:

Skupina 1 – děti od 12 do 15 let, realizační tým – Mgr. Lukáš Grochal (terapeut) a Mgr. Irena Štulíková, DiS. (lektor), kontakt: 605 533 157.

Skupina 2 – mladí lidé od 15 do 18 let, realizační tým – Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. a Bc. Filip Pinkava (lektor), kontakt: 605 533 327.

Termíny setkávání terapeutických skupin:

Skupina 1 – úterý od 16.00 – 17.30, začátek 2. 6. 2020.

Skupina 2 – čtvrtek od 16.00 – 17.30, začátek 4. 6. 2020.

Za finanční podpory:

Realizační tým projektu:


Mgr. Lukáš Grochal – koordinátor projektu, odborný garant, terapeut
Mgr. Kateřina Grofková – lektor/metodik
Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. – terapeut
Bc. Filip Pinkava – lektor
Mgr. Irena Štulíková, DiS. – lektor
Ing. Patrik Niebroj – finanční manažer