Projekt je určen pro děti a mladé lidi ve věku 12-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a kteří se dopustili rizikového nebo kriminálního chování. Poskytuje cílové skupině dvě činnosti, a to: terapeutické skupiny a individuální terapie.

Cílem je, aby každý účastník dostal prostor k odbourávání negativních a rizikových vzorců chování. Během jeho zařazení do projektu bude terapeuticky veden k sebepoznání, sebepřijetí, přijetí zodpovědnosti za své činy a k eliminaci projevů kriminality a páchaní deliktů. Bude také moci pracovat na svých postojích, hodnotách, silných i slabých stránkách, charakterových vlastnostech, schopnostech a dovednostech.

Projekt je podpořen Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, na jeho realizaci intenzivně spolupracují Probační a mediační služba Ostrava, odbory sociálně-právní ochrany dětí úřadů městských obvodů Ostrava Jih, Ostrava Poruba, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz a Magistrátu města Ostravy.

Pravidelná setkávání a individuální terapeutické konzultace probíhají v kanceláři č. 44 v budově Ostravia, a.s. na adrese 28. října 150, Moravská Ostrava 702 00, bezprostředně u tramvajové zastávky Dům energetiky.

Terapeutické skupiny – jsou realizovány v průběhu celého kalendářního roku, obsahují pravidelná setkávání, teambuildingové akce a individuálních konzultace. V letošním roce probíhají dvě terapeutické skupiny, rozdělené podle věku a závažnosti projevů rizikového chování. Jsou heterogenní a uzavřené. Více informací na tel. čísle 605 533 157.

Individuální terapie – jsou realizovány v průběhu celého kalendářního roku, každý klient se účastní minimálně pěti na sebe navazujících terapeutických sezení. Konkrétní den a hodina se domlouvají individuálně. Více informací na tel. čísle 605 533 327.

Za finanční podpory:

Realizační tým projektu:


Mgr. Lukáš Grochal – koordinátor projektu, terapeut
Mgr. Nikol Kolasová – terapeutka
Bc. et Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D. – terapeutka
Mgr. Filip Pinkava – lektor
Mgr. Irena Štulíková, DiS. – lektorka
Ing. Patrik Niebroj – finanční manažer