Projekt je určen pro děti a mladé lidi ve věku 10-18 let, kteří mají kurátora nebo probačního úředníka a kteří se dopustili rizikového nebo kriminálního chování. V rámci projektu nabízíme účast v jedné ze dvou terapeutických skupin.

Cílem je, aby každý klient dostal prostor k odbourávání negativních a rizikových vzorců chování. Během jeho zařazení do projektu bude terapeuticky veden k sebepoznání, sebepřijetí, přijetí zodpovědnosti za své činy a k eliminaci projevů kriminality a páchaní deliktů. Bude také moci pracovat na svých postojích, hodnotách, silných i slabých stránkách, charakterových vlastnostech, schopnostech a dovednostech.

Projekt je podpořen Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, na jeho realizaci intenzivně spolupracují Probační a mediační služba Ostrava, odbory sociálně-právní ochrany dětí úřadů městských obvodů Ostrava Jih, Ostrava Poruba, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz a Magistrátu města Ostravy.

Pravidelná setkávání a individuální terapeutické konzultace probíhají v kanceláři č. 44 v budově Ostravia, a.s. na adrese 28. října 150, Moravská Ostrava 702 00, bezprostředně u tramvajové zastávky Dům energetiky.

Terapeutické skupiny jsou realizovány v průběhu celého kalendářního roku, obsahují pravidelná setkávání, teambuildingové akce a individuálních konzultace. V letošním roce probíhají dvě terapeutické skupiny, rozdělené podle věku a závažnosti projevů rizikového chování. Jsou heterogenní a uzavřené. Více informací u koordinátorky projektu na telefonním čísle 737 161 512.

Za finanční podpory:

Realizační tým projektu:

Mgr. Irena Štulíková – koordinátorka, lektorka

Mgr. Lukáš Grochal – metodik, terapeut

Mgr. Nikol Kolasová – terapeutka

Mgr. Filip Pinkava- lektor

Ing. Patrik Niebroj – finanční manažer