Programy a lekce primární prevence děláme na základě předchozí individuální domluvy. Prosíme školská zařízení, která by měla o naše služby zájem, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.

Naše programy trvají zpravidla dvě vyučovací hodiny, tzn. 90 minut. Využíváme prvky zážitkové a situační pedagogiky. Snažíme se o to, aby byly interaktivní a pro žáky atraktivní. Používáme řadu pomůcek a mnoho metod práce. Konkrétní podobu lekce pečlivě konzultujeme s třídním učitelem či školním metodikem prevence, stejně tak jako její cíl, obsah a průběh. Vždy se snažíme udělat program na míru konkrétní třídě a našim hlavním zaměřením je žákovská skupina, její dynamika, klima, vztahy v ní, úroveň komunikace a spolupráce, strategie řešení konfliktů, apod. Nerealizujeme jednorázové osvětové besedy či přednášky. Pracujeme ve dvojici a po realizaci vypracováváme záznam z programu.

Cena programu je 2000 Kč za třídu a platba probíhá prostřednictvím faktury.